Scullery

60_hammershus_300_Page_31

Den høje toetagers bygning er opført i middelalderen-. Den har rummet borgens bryggeri og bageri.

Bryggeriet har ligget i den halvdel af bygningen, der ligger op til Ringmuren. 01 spillede en stor rolle i middelalderens husholdning. Olaus Magnus, en svensk forfatter fra 1500-tallet, fortæller bl.a, at det normalt var kvinder, der stod for ølbrygningen.

Brygning kræver stor viden og erfaring om råstofferne og renlighed og omhyggelighed ved tilberedningen. Olaus Magnus konstaterede, at kvinder i høj grad besad disse egenskaber.

61_Hammershus_300_Page_32

62_Hammershus_300_Page_32

Ølbrygning. Manden til højre laver malt. Dette sker ved, at bygkærner fugtes og bringes til at spire, hvorved der frigøres enzymer, der kan holde en gæring i gang Bagerst i billedet ses en tørreovn, her tørres malten, inden den males i kværnen forrest i billedet.
Kogende vand fra kedlen i baggrunden hældes nu over den tørrede malt i tønderne. Herved dannes mæske. Kvinden tilsætter humle, for smagens skyld. Nu mangler der kun at tilsættes gær, før øllet er færdigt. (Efter træsnit fra 1500-tallet).

Nær bryggeriet fandtes et slagteri med røgeri og salthus. Der var også et bødkerværksted, hvor man kunne fremstille øltønder og smørdritler. Forskellige steder på Hammershus er der fundet spor af værksteder af forskellig art.

Hvis øllet var sjusket brygget, kunne det være farligt at drikke og give både kolik og skade nerverne. Malten måtte, ikke indeholde ukrudt. F.eks. vil giftig rajgræs, en dengang almindelig ukrudtsplante, forårsage stærk svimmelhed og i værste fald død.

På Hammershus bryggede man tre slags øl: slotsøl, godt-øl og svendeøl. Det sidste var det mest almindelige – og det tyndeste.-

Den anden del af bygningen rummede et bageri. Der er her fundet spor af to bageovne.

64_Hammershus_300_Page_32

Fulderik med ølkrus og kande (efter sjællandsk kalkmaleri)

63_Hammershus_300_Page_32

Bødkerværksted (efter træsnit fra 1500-tallet)