The Stables

30_hammershus300_Page_17

Stalden på Hammershus består af tre dele. Den brede midterdel var en lade, hvor man opbevarede hø og andet foder. Det var en agerumslade, hvor de fyldte vogne kunne køre ind i den ene side, læsse af i midten og køre ud i den anden side. Det halvrunde tårn, som ligger ud for den ene af staldene, kaldes Koborrerundellen, antagelig fordi det lå ved siden af kostalden. Den anden stald har muligvis været en hestestald, som først og fremmest har rummet borgens arbejdsheste og køreheste på den anden side af slotspladsen.

Som middelalderens andre borge var Hammershus ikke kun et militært støttepunkt og sæde for skatteopkræverne. Det var også en storstilet landbrugsbedrift. Her var korn- og smørproduktionen antagelig af stor betydning da den kunne sælges.

33_hammershus_300_page_18

Fødevarepro duktion til eget forbrug var imidlertid af mindst lige så stor betydning. Den gjorde det mu ligt at holde borgen bemandet da lønningerne for en stor del blev udbetalt i naturalier.

31_hammershus_300_page_18

32_Hammershus_300_page_18

Krigere med opsadlet hest (efter træsnit fra 1500-tallet)