The Central Castle

34_hammershus300_Page_19

Centralborgen er en typisk borg fra ældre middelalder. Borgen består af to elementer: tårn og ringmur. Tårnet kaldes Manteltårnet. Det er placeret i ringmuren og beskytter således også indgangen til borgen. Manteltårnet har fungeret både som port-tårn og herskabsbolig. Den ældste borg på Hammershus har sandsynligvis kun bestået af tårnet og ringmuren. Senere har man opført andre bygninger langs med ringmurens inderside. De ældste anlæg er bygget af granit og bornholmsk »cementsten«. »Cementstenen« er også blevet brændt og anvendt som kalk i den mørtel, man har brugt.

Til de yngre bygninger har man foruden granitsten og »cementsten« også anvendt teglsten. Centralborgen er ombygget flere gange, f.eks, er dens ringmur forsynet med tre rundeller af lybeckerne. De har også opført rundellerne på den ydre ringmur.

Oprindelig har Manteltårnet kun haft tre etager. Man mener, at de to øverste af disse var herskabsbolig. Senere har lybeckerne forhøjet tårnet med yderligere tre etager bygget i teglsten. Øverst fik tårnet et dobbelt sadeltag.
Porten i Manteltårnet har været den eneste adgang til Centralborgen. Den er derfor effektivt sikret. I den forreste del af porten har der været et faldgitter. Slidsen i muren kan stadig ses.

35_hammershus_page_20

Gitteret har kunnet hejses op og ned ved hjælp af et trisseværk, der blev betjent fra tårnets 1. etage. Af selve portdøren, der har været af træ, er kun bevaret resterne af to af de tre jernhængsler, der har båret den.

Indefra har man kunnet stænge døren med en svær bom, der har gået ind i murværket på hver side af porten. Når porten skulle åbnes, blev bommen skudt ind i en 2,5 m lang gliderende i muren.

Ordet »Mantel« er tysk og betyder »kappe«. Navnet Manteltårnet hentyder til, at ringmuren, hvoraf tårnet er en del, opfattes som en beskyttende kappe for borgen.

36_hammershus_300_page_20
Faldgitter i M anteltårnet. Rekonstruktionsforslag

37_Hammershus_300_page_20

Sweder Ketting, lybsk kommandant på Bornholm (1556-73) (efter gravsten i Å kirke)