The Bridge

07_hammershus300_Page_07

08_hammershus300_Page_08

Broen til Hammershus fæstningen er Danmarks bedst bevarede fæstningsbro fra middelalderen.Broen fører over en næsten 6 m dyb Slugt og forbinder borgen med omverdenen• Fra broen kommer man ind i et brohus og derfra til en brolagt vej, derførervidereopiborgen. Broen har været ombygget flere gange. Den første bro har sandsynligvis været af træ. Den nuværende udformning er fra 1400-tallet. Broen bæres midtpå af to piller, der’ligesom brofæsterne i hver ende er bygget af granit og tegl. Broens nederste dele, der er af granit, kan have tilhørt en ældre bro.

1400-tals broen har haft en vindebro af træ i det inderste fag. Vindebroen har bestået af en broklap med en kontravægt. Når broen blev hævet, svingede man ved hjælp af kontravægten den ene ende af broklappen ned i et ca. 3 m dybt hul i brohusets gulv.

Vindebrofaget har oprindelig været åbent. Senere har man bygget en flad spidsbue i hver side og ført brystværnet helt over til brohuset. Da man opgav vindebroen, har man ført vejbanen helt over i form af en fast træbro.

Brohuset har et portrum, hvorfra man fra broen kommer ud på vejen op til borgen. Senere har man indbygget to mindre rum i brohusets sydside. Det rum, der er vendt mod broen, har antagelig været vagtstue. Det andet rum har et muret ildsted. Der er her fundet jernslagger, og mån har derfor ment, at det skulle være en smedie.

09_hammershus_300_page_08_230
Vindebrotypen ved Broen
10_hammershus_300_Page_08Vandret snit (efter opmåling ved Nationalmuseet)

En trappe i nordsiden af brohuset har ført op til en øvre etage. Vejen, der fører fra brohuset, går gennem to forborge op til Slotsporten, Vejen er en typisk middelaldervej. Den har en midterakse af større sten og brolægning af mindre sten på begge sider.

11_Hammershus_300_Page_08