Rævetårn (Fox Tower)

56_hammershus300_Page_29

De to tårne, Rævetårn og Vestre Runddel, er bygget i slutningen af middelalderen, mellem 1526 og 1576, da lybeckerne havde magten på Bornholm. Lybeckerne havde lovet, at de ikke ville styrke be­fæstningen på Hammershus. Ikke desto mindre byggede de alle de halvrunde tårne, og de forhøjede Manteltårnet med flere etager. Oprindelig var run­dellerne højere, end de er i dag, og sandsynligvis har de haft kegleformet tag. I borgens sidste tid blev rundellerne gjort lavere, og de fleste blev fyldt op med jord og anvendt som fundamenter for kanoner. Bat­terierne ved siden af Ræve­tårnet er muligvis anlagt ved samme lejlighed.

58_Hammershus_300_page_30

57_Hammershus_Raeventarn_page_30

Af sporene i muren kan man se, at den oprindelig har haft en kreneleret afslutning som antydet på tegningen. De lodrette spor lige over porten er efter åbninger, måske fra skydeskår. Falsen rundt om muren er ikke, som man før har troet, spor efter en vindebro, men er snarest til pynt. Nye undeTsøgelser har også vist, at porten næppe har haft et faldgitter.

Før Rævetårnet blev bygget, fandtes på dette sted en port, kaldet Havporten. Den er muret til og kan idag kun ses udefra. Står man undenfor Ringmuren, vil man se, at portens tærskel sidder hele 4 m over terrænet. Porten er et af de videnskabelige mysterier på Hammershus. Hvad funktion har den haft, og hvordan har man kunnet komme op til den?

Porten er så bred, at vogne har kunnet passere. Nogle mener, at porten har været borgens oprindelige hovedindgang, og at der har været en rampe op til den.

Der er dog ikke fundet spor efter en rampe, og der er heller ikke nogen oplagt adgangsvej til en rampe.

Et stykke neden for havpor­ ten findes to smalle, parallelle jordvolde, der går ned til den stejle skrænt mod havet. Vol­ dene kan have beskyttet området mellem Ringmuren og kystskrænten. En eventuel vej op mod Havporten må have gået nede fra Mølledam- men og snoet sig op gennem det vanskelige terræn inden for voldene.

59_Hammershus_page30_920