Hundetårnet (Dog Tower)

62_hammershus300_Page_33

Det firkantede hjørnetårn, som kaldes Hundetårnet, er bygget senere end ringmuren. Oprindelig har det vel lignet Blommetårnet.

Tårnet siges at have indeholdt fangerum (hundehuller) i flere etager. Det forlyder, at de dødsdømte tilbragte deres sidste tid her, inden de blev ført ned til den murede galge ved Paddesænkningen.

Som andre tårne på Hammershus blev Hundetårnet i borgens sidste tid gjort lavere, fyldt op med jord og anvendt som platform for et kanonbatteri.

68_Hammershus_300_Page_34

1500-tallet fandtes en 10 fags bindingsværksbygning ved siden af Hundetårnet. Det var borgens tøjhus, hvor man opbevarede våben og ammunition.

63_Hammershus_300_Page_34

1625 blev forrådet opgjort til:

9000 store og små kugler
232 kardeksskud
28 stangkugler
88 stenkugler
86 lispund og 3 skålpund
krudt (knap 700 kg)
63 luntebøsser
63 krudtflasker
17 knipper lunter
3 lispund og 3 skålpund bly

65_Hammershus_300_Page_34

Hug-, stik- og slagvåben fra 1500-tallet (efter træsnit fra 1500-tallet)

64_Hammershis_300_Page_34

1645 var der en besætning på ca. 58 mand på Hammershus. Tøjhuset blev nedrevet omkring 1700, og på samme sted byggede man et lavt bindingsværkshus til Bornholms vicekommandant.

Den lille dam nærved indgik vistnok i et haveanlæg, som hørte til vicekommandantens bolig. Borgen blev forsynet med vand fra dammen. Herfra blev vandet hævet op i en træ-rende, så det kunne løbe lige ind i Bryggerset.

Dammen var omgivet af et muret rækværk. Antagelig har .man uddybet dammen i forsøg på at sikre vandforsyningen. Det har imidlertid ikke været tilstrækkeligt. Vi véd nemlig, at egnens bønder havde pligt til at køre vand til slottet. Noget af vandet har man sikkert hentet i vandhullet ude i forborgen

66_Hammershus-300_page_34

 

Fægtescene (efter tysk illustration fra omkring 1600)

67_Hammershus_300_page_34

Nar med håndbøsse (efter fynsk kalkmaleri)